נגישות

פניה ישירה למיון (ללא הפנייה)

משרד הבריאות הגדיר מספר אפשריות ( קריטריונים) לקבלת טיפול בחדר מיון ללא צורך בהפנייה. במקרים אלה החיוב מתבצע ישירות בין בית החולים לקופות החולים.

קיימות מס' סיבות רפואיות אשר מאפשרות למבוטח בכל אחת מקופות החולים לפנות ישירות לחדר מיון מבלי להגיע למרפאה של הקופה לקבלת הפניית רופא או התחייבות.

הסיבות הן כדלהלן:

פציעה הדורשת תפירה או אמצעי איחוי אחר

שבר חדש

פריקה של כתף או מרפק

חדירת גוף זר לעין

שאיפת גוף זר לדרכי הנשימה

צירי לידה

טיפול מחלת המופיליה

טיפול במחלת סיסטיק פיברוסיס

חולי דיאליזה

הופעת חום פתאומית (מעל C 38.5 ) לתינוק עד גיל חודשיים

בכל אחד מהמקרים הללו בהם יפנה המטופל לקבלת טיפול רפואי במיון התמורה תגבה/ תידרש ישירות מקופת החולים בה הוא מבוטח ללא צורך בהבאת התחייבות כספית מצדו.

פניה למיון עם הפניית רופא

כאשר מגיע מטופל לחדר מיון ובידיו הפנייה אשר חתומה על ידי רופא ובתוקף של 24 שעות , תגבה/ תידרש התמורה בגין הטיפול במיון ישירות מקופת החולים ללא צורך בהבאת התחייבות כספית מצידו.

למרות האמור לעיל לקופת החולים הזכות לערער שהטיפול שניתן אינו כלול בקריטריונים ולכן המטופל יחתום על מסמך שבמקרים שלא מתקבל התשלום מקופת חולים המבוטח ידאג להתחייבות או לתשלום עבור הביקור במיון.