נגישות

בית ספר לבריאות הציבור

בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית

מנהל בית הספר: פרופ' ניומרק יהודה

בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית הוא חלק משני מוסדות מובילים ברפואה ובאקדמיה, האוניברסיטה העברית והדסה. בית הספר מציע מספר תוכניות לתואר מוסמך: מוסמך בבריאות הציבור (MPH) ,מוסמך בניהול מערכות בריאות ( MHA ), מוסמך באפידמיולוגיה קלינית (MSc) וכן תואר בבריאות הציבור המשולב בלימודי הרפואה MPH- MD.

את מגוון התוכניות בעברית סיימו כ-1000 סטודנטים מאז הווסדו של ביה"ס. כמו כן, לבית הספר תוכנית חד שנתית ל MPH באנגלית המיועדת לתלמידים ממדינות מתפתחות. עד כה סיימו את לימודיהם בתוכנית למעלה מ 700 תלמידים הבאים מ- 90 מדינות. בית הספר עבר בהצלחה מרובה בקרת עמיתים על ידי האיגוד האירופי של בתי הספר לבריאות הציבור ASPHER ובוגריו מאיישים עמדות מפתח במערכות בריאות בארץ ובעולם.

לבית הספר פעילות מחקרית ענפה במגוון תחומי בריאות הציבור הבוחנת את האורגניזם הביולגי בכל הרמות, החל מהרמה הגבוהה של החברה (חקר פערים בבריאות, שירותי בריאות, ניהול, מדיניות וכלכלת בריאות) דרך מחקרים קליניים ואפידמיולוגים ועד לרמה המולקולארית (מחקרים גנטיים). בית הספר מציע תוכנית לתואר שלישי PhD במגוון נושאי מחקר.

לבית הספר פעילות בינלאומית נרחבת, הוא מסייע בהקמת תוכניות חדשות בבריאות הציבור ומעביר באופן שוטף סדנאות בנושאי בריאות הציבור ברחבי העולם, בית הספר הוכר כמרכז של ארגון הבריאות העולמי לבניית יכולות בבריאות הציבור (WHO Center for Capacity Building in Public Health).

חזון בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית ע"ש בראון לשפר את הרווחה הפיזית, הנפשית והחברתית של אוכלוסיית ישראל, ואוכלוסיות אחרות, עם מחויבות ל-

מצוינות בפעילות אקדמית רב-תחומית

מעורבות בקביעת מדיניות המשפיעה על בריאות

פיתוח מנהיגות מקצועית איכותית

לאתר ביה"ס לבריאות הציבור