נגישות

בית ספר לרפואה

בית הספר לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים

בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה מכשיר דורות של רופאים במדינת ישראל. מטרת בית הספר להקנות לרופאים אלה ידע והתנהגות מקצועית נאותה שתאפשר להם להעניק טיפול רפואי, אישי והומני למטופליהם ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, המתבססת על חידושי הרפואה והמחקר הרפואי. הכשרה זו תאפשר לבוגרי בית הספר לרפואה להשתלב במערכות הבריאות והרפואה השונות במדינת ישראל כמטפלים, כמורים, כחוקרים וכמנהיגי התשתית והאדמיניסטרציה הרפואית.

מטרת תכנית הלימודים בבית הספר לרפואה להעניק ידע רפואי, ערכים אתיים וכללי התנהגות בין הרופא למטופליו ובין הרפואה לחברה, תוך הדגשת והענקת כלים מתאימים להשגת מטרות אלה. ברור כי כמות הידע הרפואי, הכללי והמחקרי הינה גדולה ומתקדמת במהירות ולא ניתן להקיף את כולה במהלך הלימודים הפורמליים בבית הספר לרפואה. לפיכך, שם בית הספר כמטרה את ההכשרה והחינוך לפיתוח כישורי לימודה עצמיים ומורכבים שילוו את הבוגר-הרופא בכל חייו המקצועיים.​

לאתר הרשמי של בית הספר לרפואה לחצו כאן!