נגישות

הנהלת הארגון הרפואי הדסה וצוות העובדים מבקשים להקל עליכם, החולים והמבקרים, ולסייע ככל האפשר בהליכי הקבלה לבתי החולים של הדסה.

האתר מכיל מידע על תהליכי הקליטה לשרותים השונים העומדים לרשותכם ועל הכללים הנהוגים במרכזים הרפואיים.