נגישות

המסלול לרפואה צבאית

מסלול "צמרת" הינו מסלול עתודה צבאי בתוך בית הספר לרפואה. המסלול הוקם במטרה להכשיר רופאים מובילים לשירות בחיל הרפואה.

התלמידים במסלול לומדים בתוכנית מלאה של בית הספר לרפואה, ובנוסף מקבלים תכנים ייחודיים ברפואה צבאית ובמנהיגות.

המועמדים עוברים שלבי מיון הן מהצד הצבאי והן מצד הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. המתקבלים זוכים לפטור מלא משכר לימוד ומעונות.

במהלך הלימודים משולבים גם חודשי הכשרות צבאיות – טירונות וקורס קצינים וכן ימי מילואים בתפקידים שונים על פי צורך.

תלמידים מצטיינים יוכלו לצאת ללימודי תואר שני ושלישי בתוספת חתימת שירות קבע.

לפרטים נוספים באתר  האוניברסיטה העברית בירושלים