נגישות

המעבדה לצביעות אימונוהיסטוכימיות ולצביעות מיוחדות

המעבדה לצביעות אימונוהיסטוכימיות ולצביעות מיוחדות

אימונוהיסטוכימיה (Immunohistochemistry)

אימונוהיסטוכימיה היא שיטה לאיתור ולמיקום חלבונים בחתך של רקמה. איתור החלבון נעשה על ידי קישור נוגדנים ספציפיים. הצפייה בחלבון תחת מיקרוסקופ אור, מתאפשרת בעקבות קישור אנזימים הגורמים לתגובת צבע.

השיטה מסייעת לאבחון מחלות שונות אשר מתאפיינות בהימצאות חלבונים שונים וספציפיים.

צביעה לחלבונים ויראליים מאפשרת אימות הדבקה של חולה בנגיף. בנוסף, במחלות מסוימות רמת הביטוי של חלבונים ספציפיים ברקמת הגידול , משפיעה על התאמת הטיפול האפקטיבי ביותר לחולה. לדוגמה: במקרה של ביטוי קולטנים עבור הורמון האסטרוגן או ביטוי יתר של גן ה-HER-2 /Neu בסרטן שד אשר מכתיבים את סוג הטיפול בחולה.

יש להבחין בין צביעות שהערכתן איכותית (קיימת או לא קיימת צביעה) לבין צביעות שהערכתן כמותית ( עצמת הצביעה מכתיבה את התוצאה).

במעבדה לאימונוהיסטוכימיה מבוצעות צביעות על פי בקשת הפתולוגים. ההזמנות מתקבלות במעבדה להיסטולוגיה, שם מוציאים את הרקמה מהארכיב, חותכים אותה ומכינים סליידים. לעיתים קיימים כבר סליידים חתוכים אשר יכולים לשמש לצביעה (בין שהוכנו מראש במעבדה ובין שהתקבלו ממעבדות אחרות).

הסליידים ועליהם הרקמה מועברים למעבדה לאימונוהיסטוכימיה שם מבצעים את הצביעות במכשירי BenchMark-XT או Ultra של חברת VENTANA.

עבור כל חלבון פרוטוקול צביעה ייחודי המותאם אליו.

קיימות גם צביעות מיוחדות הנעשות במכשיר Benchmark special stains.

דוגמאות לצביעות המתבצעות במכשיר Special stains:

Congo Red

Giemsa

AFB

Jones

מוקצין

Gram

Masson Trichrome

Reticulum

Elastica

LFB/PAS

PAS/PAS-Diastase

Iron

MSB - Martius Scarlet Blue

Iron

כסף

צביעה לחלבונים ויראליים מאפשרת אימות הדבקה של חולה בנגיף. בנוסף, במחלות מסוימות רמת הביטוי של חלבונים ספציפיים ברקמת הגידול , משפיעה על התאמת הטיפול האפקטיבי ביותר לחולה. לדוגמה: במקרה של ביטוי קולטנים עבור הורמון האסטרוגן או ביטוי יתר של גן ה-HER-2 /Neu בסרטן שד אשר מכתיבים את סוג הטיפול בחולה.

צביעה אימונוהיסטוכימית לסמן השיגשוג MIB-1 המדגים תאים הנמצאים בשלב חלוקה תאית.
"צביעה אימונוהיסטוכימית לסמן השיגשוג MIB-1 המדגים תאים הנמצאים בשלב חלוקה תאית."
צביעה אימונוהיסטוכימית לכרומוגרנין- הצביעה מדגימה גידול נויראואנדוקריני.
"צביעה אימונוהיסטוכימית לכרומוגרנין- הצביעה מדגימה גידול נויראואנדוקריני."