נגישות

המחלקה נותנת שירותי אבחון וטיפול מתקדמים במחלות כלי דם ומשמשת יעד להפניית חולים מבתי חולים אחרים בעיר, ובנוסף גם מבתי חולים אחרים במדינת ישראל ובמדינות השכנות. ניתן להתייעץ עם רופאי המחלקה או לתאם העברת חולים באמצעים הבאים:

הדסה כאן בשבילכם