נגישות

אגף קרדיו-ווסקולרי הר הצופים

אגף קרדיו ווסקולרי הר הצופים

האגף הקרדיו-ווסקולרי

האגף הקרדיו-ווסקולרי בהר הצופים כולל מספר יחידות משנה, ביניהן יחידת הלב והמכון לשיקום ומניעת מחלות לב.

האגף לקרדיו ווסקולריה

מחלקות ומרפאות

הדסה כאן בשבילכם

כתובתבניין ראשי, קומה 4

יחידת הצנתורים: קומה 1 בסמוך לחדר מיון

מזכירות טיפול נמרץ לב02-5844530
טלפון מזכירות טיפול נמרץ לב02-5844930
דואר אלקרטרוני[email protected]