נגישות

בדיקה זו היא למעשה סוג של בדיקת מאמץ בה במקביל לתיעוד של מדדים פיזיולוגים הקשורים לתפקוד הלב כגון לחץ דם, דופק ורישום א.ג.ק נמדדת גם צריכת החמצן המדויקת של הגוף בכל שלב של המאמץ. בדיקה זו משמשת לצורך הערכה מדויקת של היכולת התפקודית המשולבת של מערכת הלב והריאות. הבדיקה מבוצעת במטופלים לפני ניתוחי ריאה אשר תפקודי הנשימה שלהם הם גבוליים ותוצאותיה משמעותיות ביותר בחיזוי הסיכון הניתוחי. בדיקה זו מסיעת למנתח בתכנון סוג הניתוח שיבצע. מומלץ להגיע לבדיקה בבגדים נוחים ועם נעלי ספורט.