נגישות

הינה בדיקה לא פולשנית הרושמת את הפעילות החשמלית של הלב. באופן סטנסרטי אקג נמדד מ 12 חיבורים המותקנים על גבי החזה והגפיים. בדיקת הפעילות החשמלית של הלב ותוצאותיה מספקות מידע על קצב הלב ואופיו, על בעיות הולכה בלב וכן על מצבים כגון אוטם לבבי.