נגישות

צוות המחלקה

פרופ׳ חגי מזא״ה – מנהל המחלקה

טלפון משרד: 02-5844550

טלפון נייד: 050-4048487

אימייל: [email protected]

ד״ר עידו מזרחי

טלפון משרד: 02-5844550

טלפון נייד: 050-6171007

אימייל: [email protected]

ד״ר אריה אריש

טלפון משרד: 02-5844550

טלפון נייד: 050-4048828

אימייל: [email protected]

ד״ר רונית גרינבוים

טלפון משרד: 02-5844550

טלפון נייד: 050-4048254

אימייל: [email protected]

ד״ר מאיר פינטו

טלפון משרד: 02-5844550

טלפון נייד: 050-8573403

אימייל: [email protected]

ד״ר בילאל עליאן

טלפון משרד: 02-5844550

טלפון נייד: 050-8573380

אימייל: [email protected]

ד״ר מוחמד עדילה

טלפון משרד: 02-5844550

טלפון נייד: 052-6666045

אימייל: [email protected]

ד״ר אסף קידר

טלפון משרד: 02-5844550

טלפון נייד: 050-8946135

אימייל: [email protected]

ד״ר יעקב מלכה

טלפון משרד: 02-5844550

טלפון נייד: 055-5002674

אימייל: [email protected]

מתמחים במחלקה

ד״ר צליל מרדכי-חן

ד״ר נחום לוריא

ד״ר רועי דובר

ד״ר עמרם קופיאצקי

ד״ר אייל יוסטר

ד״ר אתא מאדן

ד״ר עיסא ג׳ומעא

מזכירת המחלקה:

גב׳ ריבה מזרחי

טלפון משרד: 02-5844550

אימייל: [email protected]

אחות ראשית:

גב׳ אלכס כהן

טלפון במחלקה כירורגית א׳ – 02-5844566

טלפון בטיפול נמרץ כירורגי – 02-5844565

טלפון במחלקה כירורגית ב׳ – 02-5844560