נגישות

תשלום דמי טיפול עבור ניסויים קליניים בבני אדם הינו אך ורק כאשר מקור מימון המחקר הוא מחברה מסחרית. דמי טיפול נגבים עבור בקשה חדשה, הארכת תוקף מחקר ו/או בקשה לשינויים בפרוטוקול המחקר/ שינויים בחוברת לחוקר. קיימות שתי אפשרויות לתשלום: המחאה או העברה בנקאית

בכל אמצעי התשלום יש לציין שהכספים מיועדים לפקודת "הסתדרות מדיצינית הדסה"/ Hadassah Medical Organization

במקרה של העברת הכספים מחו"ל יש לוודא שהסכום הינו זהה לסכום הנדרש בשקלים (בהתאם לשער המטבע הזר באותו יום). שימו לב, יש להעביר את פרטי התשלום לדואר אלקטרוני של היחידה לניסויים קליניים [email protected] חובת החוקר/ מתאם המחקר לשמור על עותק אמצעי התשלום כהוכחת התשלום לוועדה.