נגישות

מידע בנושא החזרים כספיים מקופות החולים

החזרים כספיים מקופות החולים

קופ"ח – שרותי בריאות נוספים (שב"ן)

השר"פ נגיש והוא בהישג יד של כל אחד. השב"ן בקופת חולים הנו הרחבה של סל השירותים הרפואיים הכלולים בסל הבריאות, ומהווה כיסוי רפואי נוסף לשירותים רפואיים.

בעלי הביטוחים הרפואיים המשלימים בקופת חולים יכולים ורשאים ליהנות משרותי השר"פ בהדסה בהתאם לפוליסה שבידם ובכפוף לתקנון הקופה.

חוק ההסדרים

ביולי 2016 הנהיג שר הבריאות רפורמה בנוגע לעבודת רופאים מנתחים כספקי הסדר לביטוחים המשלימים וחב' הביטוח.

להדסה הסדר עם השב"נים של כל קופות החולים.

כל מבוטח בעל פוליסת שב"ן של קופת החולים, זכאי לבחור רופא מנתח מבין רופאי הדסה להתייעצות או לביצוע פרוצדורה רפואית, תמורת השתתפות עצמית בלבד.

מידע נוסף אודות "שרותי בריאות נוספים" של קופות החולים ניתן לקבל באתרי קופות החולים.

בעלי ביטוח משלים בחברות מסוימות זכאים להחזר חלקי או מלא בשר"פ. על מנת לברר האם לכם יש כיסוי של חברת הביטוח, אנא קראו בעיון את העמוד שלהלן ובצעו בדיקה מול קופת החולים שלכם.

מבוטחי כללית

ניתן לבחור רופא מנתח תמורת השתתפות עצמית. גובה ההשתתפות ורשימת הניתוחים המאושרים נקבעים ע"י כללית מושלם.

אם ברשותכם הפנייה לניתוח או פרוצדורה בשר"פ הדסה יש להעבירה באמצעות הפקס שמספרו 02-6776600 ואנו נדאג להתחייבות המבוקשת. ניתן לוודא הגעת הפקס לאחר 24 שעות. במקרה של סירוב מצד הקופה תימסר הודעה למבוטח.

מבוטחי מכבי

ניתן לבחור רופא מנתח תמורת השתתפות עצמית. גובה ההשתתפות ורשימת הניתוחים המאושרים נקבעים ע"י מכבי.

אם ברשותכם הפנייה לניתוח או פרוצדורה בשר"פ יש להעבירה בפקס שמספרו 02-6776600 ואנו נדאג להתחייבות המבוקשת. ניתן לוודא הגעת הפקס לאחר 24 שעות. במקרה של סירוב מצד הקופה תימסר הודעה למבוטח.

מבוטחי לאומית

לאומית מאפשרת למבוטחיה לבחור את הרופא המנתח. עם ההפניה לניתוח יש לפנות לסניף מגוריכם לצורך בדיקת זכאות, גובה ההשתתפות העצמית והנפקת ההתחייבות.

מבוטחי מאוחדת

מאוחדת מאפשרת למבוטחיה לבחור את הרופא המנתח. עם ההפניה לניתוח יש לפנות לסניף מגוריכם לצורך בדיקת זכאות, גובה ההשתתפות העצמית והנפקת ההתחייבות.

למידע אודות החזרים בגין ניתוחים וייעוצים במסגרת שר"פ ניתן לקבל במוקד קופ"ח מאוחדת בטל' מספר

1700-706-706.

הדסה כאן בשבילכם

כתובתשר"פ הדסה עין כרם - בניין מרפאות, קומה 1. שר"פ הדסה הר הצופים - קומת כניסה. שר"פ הדסה רמת גן - רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 7, רמת גן.
שעות פעילותימים א' – ה' 8:00-19:00.
טלפון שר"פ עין כרם 02-6778899
טלפון שר"פ הר הצופים02-5844044
דואר אלקטרוני[email protected]