נגישות

יחידת הרכש והמחסנים

יחידת הרכש והמחסנים של אגף הרוקחות במרכז הרפואי הדסה אחראית על רכש כל התרופות לבית החולים והבאתן למלאי התרופות המאוחסנות בבית המרקחת. יחידה זו אחראית למתן פתרונות למצבי מחסור בתרופות אצל חברות התרופות תוך דאגה לתחליפים הולמים.

כמו כן ניתן מענה גם לתרופות נדירות למצבים מורכבים. לעתים מדובר גם בתרופות שאינן רשומות במדינת ישראל או בתרופות שנרשמו לטיפול מסוים אף על פי שהתווייתן שונה. המענה ניתן בנוהל 29 ג' לתקנות הרוקחים של משרד הבריאות. אגף הרוקחות של הדסה דואג להכנת הטפסים, לאישורם מול משרד הבריאות ולהבאת התרופות למלאי עבור מטופלי בית החולים.