נגישות

יחידת הקונסיגנציה

במרכזים הרפואיים של הדסה ניתנות תרופות לחולים אונקולוגים והמטולוגים. יחידת הקונסיגנציה באגף הרוקחות מטפלת בקבלת התרופות עבור אותם חולים מקופות החולים השונות, תוך הקפדה מתמדת על ביצוע כל הבירורים והתיאומים המקדימים הנדרשים על מנת לקבל את התרופות בזמן ולשמור על רצף טיפולי מקצועי ומיטבי.

ביחידה זו מרכזים את אישורי הרופאים לחולים ומאשרים את הכמויות הנדרשות לטיפול ואת משך הטיפול, תוך דאגה מתמשכת לכיסוי טיפולי מלא.