נגישות

ניסויים קליניים

במרכזים הרפואיים של הדסה מתקיימים מדי יום מחקרים קליניים מגוונים. אגף הרוקחות נותן את המעטפת הרוקחית הנדרשת למחקרים אלו תוך אספק סדירה של תרופות והכנות רוקחיות. זאת כמובן לצד שמירה על התרופות בתנאים מחמירים ואופטימליים.

בנוסף, בבית המרקחת מתבצע מעקב רציף אחרי פרוטוקולי הטיפול המגיעים מהמחקרים השונים. הרוקחים של יחידת הניסויים הקליניים הם אלה שמכינים את התרופות למטופלים לפי תנאי המחקר שמכתיב צוות המחקר הרפואי.