נגישות

בעלי שב"ן (שרותי בריאות נוספים) רשאים לפנות לרופא מומחה המוכר ע"י הקופה לקבלת ייעוץ וחוו"ד שנייה ולקבלת החזר כספי מהקופה.

חברי שירותי בריאות כללית

חברי כללית מושלם זכאים לפנות לרופא מומחה המוכר ע"י הקופה לקבלת ייעוץ וחוו"ד שנייה, ולקבל החזר כספי מהקופה. לבדיקת גובה ההחזר והקריטריונים לקבלתו יש לפנות ישירות לקופה בטל' שמספרו *2700. כמו כן ניתן לבחור רופא מנתח תמורת השתתפות עצמית. גובה ההשתתפות ורשימת הניתוחים המאושרים נקבעים ע"י כללית מושלם.

אם ברשותכם הפנייה לניתוח או פרוצדורה בשר"פ יש להעבירה בפקס שמספרו 02-6779222 ואנו נדאג להתחייבות המבוקשת. במקרה של סירוב מצד הקופה תימסר הודעה למבוטח.

לאתר הקופה

חברי קופ"ח מכבי

חברי שירותי בריאות נוספים במכבי זכאים לפנות לרופא מומחה המוכר ע"י הקופה לקבלת ייעוץ וחוו"ד שנייה, ולקבל החזר כספי מהקופה. לבדיקת גובה ההחזר והקריטריונים לקבלתו יש לפנות ישירות לקופה בטל' שמספרו 3555*. כמו כן ניתן לבחור רופא מנתח תמורת השתתפות עצמית. גובה ההשתתפות ורשימת הניתוחים המאושרים נקבעים ע"י מכבי.

אם ברשותכם הפנייה לניתוח או פרוצדורה בשר"פ יש להעבירה בפקס שמספרו 02-6779222 ואנו נדאג להתחייבות המבוקשת. במקרה של סירוב מצד הקופה תימסר הודעה למבוטח.

לאתר הקופה

חברי קופ"ח מאוחדת

למידע אודות החזרים בגין ניתוחים וייעוצים במסגרת שר"פ ניתן לקבל במוקד קופ"ח מאוחדת בטל' מספר1-700-706-706.

מאוחדת מאפשרת למבוטחיה לבחור את הרופא המנתח. עם ההפניה לניתוח יש לפנות לסניף מגוריכם לצורך בדיקת זכאות, גובה ההשתתפות העצמית והנפקת ההתחייבות.

לאתר הקופה

חברי קופ"ח לאומית

עמיתי שרותי בריאות נוספים של קופ"ח לאומית זכאים לקבל החזר בגין התייעצות עם כל רופא מומחה שאינו רופא קופה ובעל וותק של 5 שנים ומעלה כמומחה. למידע נוסף ולרשימת הרופאים שבהסדר ניתן לפנות לטל' מספר 1-700-507-507

לאומית מאפשרת למבוטחיה לבחור את הרופא המנתח. עם ההפניה לניתוח יש לפנות לסניף מגוריכם לצורך בדיקת זכאות, גובה ההשתתפות העצמית והנפקת ההתחייבות.

לאתר הקופה