נגישות

להדסה הסכמים עם כל חברות הביטוח. בעלי פוליסות בחברות הביטוח השונות יכולים להיעזר בשרותי השר"פ.

אם ברשותך הפנייה לניתוח\פרוצדורה יש למלא טופס תביעה, ולהעבירו לחב' הביטוח לצורך הנפקת התחייבות.

לנוחיותכם מצ"ב טפסי תביעה של חברות הביטוח השונות:

טופס תביעה הפניקס/אתר הפניקס

אתר הראל

אתר מגדל

אתר מנורה

טופס תביעה כלל/אתר כלל