נגישות

מרפאה לגילוי מוקדם ומניעה הדסה עין כרם

מרפאה לגילוי מוקדם ומניעה הדסה עין כרם

לגילוי מוקדם ומניעה

גילוי מוקדם של סרטן וטיפול מוקדם מאפשרים לעיתים ריפוי מוחלט של המחלה. למרות ההתקדמות בטיפולים הקיימים במחלת הסרטן, משלב בו התפשט הגידול סיכויי ההישרדות נמוכים. הדבר הזה מחזק את החשיבות של מניעת סרטן וגילוי מוקדם.

גילוי מוקדם ומניעה

רב הממאירויות ניתנות למניעה על ידי הימנעות מגורמי סיכון סביבתיים כמו עישון, חשיפה לשמש, צריכת אלכוהול, משקל עודף ותזונה לקויה. מובן שאין ביכולתנו לשלוט בגורמים כמו גיל, מוצא, מין והיסטוריה משפחתית, אולם מידע אודות גורמי הסיכון ודרגות הסיכון מאפשר להנחות אותנו בבחירת המעקב מתאים לנו, ואימוץ הרגלי חיים בריאים.

כיצד מוגדרת דרגת סיכון לסרטן?

ברב המקרים ניתן להגדיר שלוש דרגות סיכון לחלות במחלה: דרגת סיכון ממוצעת (כלומר בדומה לסיכון באוכלוסייה הכללית), דרגת סיכון מוגברת (הגבוהה במעט מהסיכון באוכלוסייה), ודרגת סיכון גבוהה. ההגדרה והחלוקה של אנשים לרמות הסיכון השונות מתבצעת משילוב של נתונים רבים, בהם תלונות או סימנים מחשידים, היסטוריה רפואית, היסטוריה משפחתית, היסטוריה חשיפתית, גנטיקה, הרגלי חיים, מוצא, וגיל. ההמלצות האישיות למעקב המתאים נובעות מדרגת הסיכון בה הפונה נמצא.

לא בכל המקרים ולא לכל הממאירויות קיימות בדיקות "מנבאות" או בדיקות המאפשרות גילוי מוקדם שהוכחו כיעילות, אך במקרים בהם ניתן להשתמש בידע הרפואי למניעה מומלץ מאוד לעשות כן.

הדסה כאן בשבילכם

שעות פעילותיש לוודא את שעות הפעילות במרכז לזימון תורים.
זימון תורים02-5842111