נגישות

קורסים על בסיסיים

פיתוח מקצועי בסיעוד מחייב הכשרה על בסיסית, אשר משדרגת את העשייה על ידי הוספת מיומנויות סמכויות ותחומי אחריות.

אוכלוסיית היעד: אחים ואחיות מוסמכים ובעלי תואר אקדמי מוכר במדינת ישראל (ע"י מועצה להשכלה גבוהה או הוועדה להכרה והערכת תארים במשרד החינוך).

אלה הם לימודי התמחות ממוקדים המכשירים את המשתתפים בהם לעבודה במחלקות מסוימות או לתפקידים ספציפיים במוסדות הבריאות והרפואה.

מטרת הלימודים היא להכשיר צוות אחים ואחיות מומחים, שיוכלו לקבל החלטות וליישמם בטיפול מתאים במצבים שונים בהם ייתקלו במהלך עבודתם המקצועית ובכך להבטיח סגל סיעודי איכותי בעל ידע ומיומנויות קליניות מתקדמות, בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

על הלימודים

קורסים על בסיסיים לאחים ואחיות בתכניות מובנות נחלקים ללימודי יסוד וללימודים קליניים. בלימודי היסוד מוקנה ידע הדרוש לצורך טיפול בחולים הנמצאים במצב אקוטי וקריטי. בלימודים הקליניים נרכשות מיומנויות ניהוליות בתחום קבלת ההחלטות והכשרה מעשית במתן הטיפול המתאים.

היצע תכניות ההכשרה משתנה משנה לשנה ומתאים את עצמו לצרכי מערכת הבריאות והתעניינות הלומדים.

הקורסים מנוהלים על ידי צוות מקצועי בעל מומחיות בתחום והכרות מעמיקה עם צרכי הלומד.

בשנת 2022 יפתחו במרכז ההכשרה שלנו הקורסים הבאים:

קורסים על בסיסיים