נגישות

בכל שנה צוות היחידה מציג ומפרסם עבודות מדעיות חדשות בכל תחומי הפעילות של היחידה.

הפרסומים קשורים לשיטות טיפול חדשניות, מקרים נדירים ובחינת שיטות טיפוליות ישנות וחדשות.

תחומי המחקר העיקריים:

ריפוי פצעים מורכבים

ניתוחים מונחי מחשב

מטופלים לאחר שבר צוואר ירך