נגישות

קיימים מספר פגמים מולדים במבנה דופן בית החזה. הפגמים נוצרים בשל התפתחות לקויה של סחוס או עצם, וגורמים למבנה לא תקין של דופן החזה.

הפגם השכיח ביותר קרוי ״חזה סנדלרים״ (pectus excavatum). פגם זה מתאפיין בשקע של עצם החזה בדרגות חומרה שונות. ״חזה יונה״ (pectus carinatum) הוא פגם דומה הגורם לבלט של עצם החזה. פגמים אלו נוצרים בשל גדילה לא תקינה של הסחוסים המחברים את הצלעות לעצם החזה.

המבנה הלא תקין של דופן החזה (שקע או בלט) עלול לגרום לפגיעה בדימוי הגוף, והפרעה אסטטית מנקודת מבטם של המטופלים. בד׳׳כ המטופלים מדווחים על פגיעה בפעילות החברתית (הימנעות מחשיפת פלג הגוף העליון במקומות ציבוריים), וביצירת קשרים בין-אישיים, במיוחד בתקופת ההתבגרות. במקרים חריגים, בהם קיים שקע עמוק מאוד, עלול הפגם בדופן החזה לגרום להפרעה בתפקוד הריאות או הלב.

קיימות מספר גישות לטיפול בפגמים אלו. בד׳׳כ נהוג להתייחס למספר גורמים, אשר יכולים להשפיע על הדרך שבה נבחר לטפל. גורמים אלו כוללים: גיל המטופל, מידת החומרה והמורכבות של הפגם, האם קיימת פגיעה חמורה בדימוי הגוף, והאם קיימת הפרעה לתפקוד הריאות או הלב.

הטיפול השמרני מבוסס על שימוש באפוד ייעודי הלוחץ את עצם החזה כלפי פנים או מושך אותה כלפי חוץ. נציין, כי על מנת להגיע לתוצאה מספקת, יש צורך בשימוש ממושך (1-2 שנים). טיפול זה יכול להתאים לגיל צעיר. בגיל המבוגר תיקון הפגם הוא בד׳׳כ בניתוח. הניתוח אותו בוחרים לבצע תלוי בסוג הפגם, גיל המטופלים ומידת המורכבות של הפגם. הצלחת הניתוח היא בהשגה של תוצאה אסטטית, אשר תשביע את רצונם של המטופלים.

תיקון פגם מסוג ״חזה סנדלרים״ מבוצע במספר מרכזים בניתוח זעיר פולשני הקרוי ע׳׳ש נוס (Nuss). בניתוח מוחדר בר מתכת קמור מתחת לעצם החזה דרך שני חתכים קטנים צדדיים בעזרת מצלמה. תפקיד הבר הוא לדחוף את עצם החזה השקועה לקבלת דופן חזה קדמי ישר. בר המתכת מקובע לדופן החזה ע׳׳י ברגים, והוא נשאר במקומו בד׳׳כ שלוש שנים. אז מבוצע ניתוח נוסף להוצאתו.

קיים ניתוח נוסף, בגישה פתוחה, לתיקון פגם מסוג ״חזה סנדלרים״, במטופלים בהם הפגם חמור ואינו סימטרי. הניתוח מתבצע דרך חתך אורכי קטן מעל חלקה התחתון של עצם החזה. בניתוח מסירים את כל הסחוסים הפגומים המקשרים בין עצם החזה השקועה לבין הצלעות. לאחר הסרתם ניתן להשיב ולקבע את עצם החזה למיקומה הנכון.

מרבית הניתוחים המבוצעים לתיקון פגם מסוג ״חזה יונה״ מבוצעים בגישה הפתוחה שתוארה לעיל.

הערכה טרום ניתוחית בד׳׳כ כוללת בדיקות הדמיה של בית החזה, תפקודי נשימה ובדיקת אקוקרדיוגרפיה.