נגישות

הזמנה לקבלת הצעות להקמה והפעלה של מוקד שירות ארצי עבור המרכז הרפואי הדסה

הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת בזאת לקבל הצעות בקבלת הצעות לניהול והפעלת מוקד טלפוני שיהווה מרכז שירות ארצי לכלל לקוחות בית החולים ובכל תחומי השירות

-המוקד יספק שירות לפניות ובירורים, מידע בנושאי השירות של בית החולים ויבצע זימון תורים בהתאם לנדרש

-השרות יינתן באמצעות שירותים דיגיטליים רב ערוצים, מענה אנושי טלפוני ובכל ימות השבוע.

תנאים נדרשים:

למציע מחזור של 15 מיליון בשנה בשלוש שנים האחרונות (2019-2021)

למציע יש לפחות 500 נציגים במענה טלפוני במוקד שירות בשנים 2019-2021

למציע לפחות 2 פרויקטים של 50 נציגים ב-2 לקוחות (ח.פ) בשנים 2019-2021

למציע ניסיון בהקמה של מוקדים בגודל של 50 נציגים ב-2 לקוחות בשנים (2017-2021)

למציע יש לפחות מוקד אחד שמפעיל בשלוש השנים האחרונות בהיקף של 1.5 מיליון שיחות בשנה.

שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

כנס מתעניינים יתקיים ביום שלישי 26/7/2022 בשעה 13:00, בבית החולים הדסה עין כרם, נקודת מפגש ליד עמדת המודיעין בכניסה הראשית למגדל דוידסון.

קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום של 500 ₪, התשלום יבוצע באגף הכספים , בית החולים הדסה עין כרם, שעות קבלת קהל בימים א' ג' וה' בין השעות 10:00-12:00,

ניתן לשלם טלפונית 02-6778037

לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל 

מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי 6/9/2022 בשעה 13:00, ההצעות יוגשו לתיבת ההצעות באגף הרכש, בית החולים הדסה עין כרם, בניין אשפוז ישן, קומה 2-.

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים

-מזכירות ועדת התקשרויות