נגישות

בזמן התפתחות תאים לימפוציטים מסוג T ו- B ישנו תהליך של ארגון מחדש (rearrangement) של הגנים המקודדים לרצפטור ולנוגדן המתבטאים על פני כל תא. תהליך ה- rearrangementיוצר תוצרים (רצפטור או נוגדן) שהינם יחודיים באורך וברצף לכל תא ותא. הגברת המקטעים V-J באמצעות PCR מאפשרת זיהוי אוכלוסיית לימפוציטים שמקורם בתא לימפוציטי יחיד. הקיטים IdentiClone PCR assay של חברת InVivoScribe מכילים פריימרים משלימים לאזורים שמורים בגנים המקודדים לשרשרות β ו- γ של הרצפטור של תאי T וכן לשרשרת α של הנוגדן בתאי B. הטסט הזה מאפשר בדיקה של מצבים ממאירים בתאי T ו- B. בדיקת תוצרי ה- PCR מתבצעת באמצעות capillary electrophoresis במכשיר ABI. הבדיקה נערכת על DNA המופק מרקמה מקובעת בפורמלין ומשוקעת בפרפין (FFPE- formalin fixed parafin emmbeded), או בעדיפות על DNA מריקמה טרייה אם ישנו בנמצא. לקיט המסחרי של חברת Identiclone יש אישור FDA.

מטרת הבדיקה:

הבדיקה מאפשרת את זיהוי אופי אוכלוסיית הלימפוציטים וקביעת פרופיל מונוקלונלי או פוליקלונלי. תמונת הקלונליות שמתקבלת עשויה לעזור רבות באיבחון המחלה וצפי התקדמותה. הבדיקות המבוצעות במעבדה המולקולרית הן IgH , TCR-gamma, TCR-beta.

יתרונות הטכנולוגיה הזו בהשוואה ל- Southeren Blot הם: א). רגישות ויעילות גבוהה בשיטת ה- PCR. ב). שיטת ה- PCR קלה ומהירה יותר לביצוע. ג). ניתן לבצע גם על DNA שמקורו ב- FFPE שהינו מפורק בד"כ.

עקרון השיטה:

לפריימרים המשמשים להגברת מקטעי ה- V-J מצומדות מולקולות פלורסנטיות שונות (פלורופורים) כך שהן פולטות אור פלורסנטי בספקטרום שונה אחרי עירור עם לייזר במכשיר של ה- capillary electrophoresis. באופן כזה, פלורופורים שונים מתאימים לאזורים שונים על גן המטרה. אחרי הרצה בקפילרות, ניתן להבחין במקטעים בהבדלים של 1-2 נוקליאוטידים.

הבדיקה באמצעות מכשיר ABI יכולה לבדוק באמינות גבוהה בתנאי שאוכלוסיית הלימפוציטים הקלונלית הינה מעל 1% מכלל אוכלוסיות הלימפוציטים בדגימה.