נגישות

השירות לטיפול במושתלי כליה

השירות לטיפול במושתלי כליה מלווה את המטופל ומשפחתו בתהליך, המורכב והמרגש, הכרוך בהשתלת כליה: החל בההכנה וההערכה לקראת השתלה, דרך האשפוז להשתלה ולאחר מכן המעקב במרפאת מושתלי כליה. בנוסף אחראי השרות על הערכה נפרולוגית של מועמדים לתרומת כליה.

מטרת השירות היא לאפשר רצף טיפולי בכל השלבים, תוך יצירת "בית שני" מטופל ולמשפחתו.