נגישות

מבוצע לצורך מדידת לחצים במדורי הלב הימני וכן על מנת לכמת את תפוקת הלב. הצנתר מוחדר לכיוון הוריד הנבוב העליון או התחתון ודרכם מתקדם אל הלב הימני וממנו אל עורק הריאה. צנתור לב ימני נדרש לעיתים כחלק מההערכה של מחלת מסתמים לבבית וכמו כן משמש למדידת הלחצים במערכת כלי הדם הריאתית.