נגישות

היחידה כוללת חדר צנתור אחד בשלב זה, בו מבוצעים צנתורי לב כליליים דחופים ואלקטיביים, השתלתות קוצבי לב ודפיברילטורים ופרוצדורות דחופות אחרות כגון ניקור פריקרדיאלים, טיפול בתסחיף ריאתי וכדומה.

חולים עם מחלות לב מבניות ואו חולים הזקוקים לניתוח מעקפים עוברים הערכה אבחונית מלאה בהר הצופים ומועברים להמשך טיפול בהדסה עין כרם.

חדר הצנתור נמצא בכוננות 24/7 לטיפול בהתקפי לב בעיקר מאזור צפון מזרח העיר. מבוצעות בו כֹ-1000 פרוצדורות בשנה. היחידה ממוקמת בקומה 1 בסמוך לחדר מיון.