נגישות

מהי בדיקת שבירות DNA?

מדידת שברים בחומר הגנטי של תאי הזרע הוא הדרך לבדוק מבחינה כמותית האם ישנו נזק לתאי הזרע. אין מדובר בבדיקה גנטית או בסקר גנטי.

לכלל הגברים יש דרגה מסוימת של תאי זרע פגועים, אבל בדיקת השבירות מודדת את מידת הפגיעה. מידע כזה עשוי לסייע בניבוי הסיכוי להצלחה בהשגת הריון ללא התערבות ובקביעת דרך הטיפול המיטבית, כמו למשל הזרעה לעומת הפריה חוץ גופית או אופן בחירת הזרע לתהליך ההפריה.

מידע נוסף על שבירות DNA.

למי מיועדת הבדיקה?

זוגות ללא הריון ספונטני, סביב בירור תת פריון והחלטה על התחלת טיפול .

זוגות לאחר מחזורי הזרעה תוך רחמית שלא צלחו , סביב החלטה על המשך/מעבר ל-IVF

בירור אובדני הריון חוזרים

כשל השרשה IVF

שיעורי הפריה ירודים/ שיעורי בלסטולציה ירודים במחזורי IVF

לפני החלטה על שימוש בבחירת זרע ל-ICSI בשיטת MACS

כדי לתאם בדיקה יש להתקשר למעבדה בימים: א-ה בשעות 13:00-11:00 בטלפון 02-5844707

לבדיקה יש להגיע עם התחייבות לבדיקת זרע רגילה (תבוצע במקביל, WHO 2010) ומכתב הפנייה

מרופא.

עלות הבדיקה היא 920 ש״ח כולל מע״מ.

יש לזכור כי מדובר בטיפול פרטי אשר אינו כלול בסל הבריאות.