נגישות

מחלקת הכירוגיה במרכז הרפואי הדסה הר הצופים עוסקת בהוראת סטודנטים שנמצאים בשנה הרביעית בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית. בנוסף, המחלקה מארחת סטודנטים רבים מחו״ל הבאים להשתלמות בכירורגיה. מורי המחלקה גם מלמדים את הסטודנטים לרפואה בשלב הפרה-קליני וגם בקורס לטראומה. בנוסף לכך, הרופאים במחלקה משתתפים תדיר בוועדות שונות העוסקות בחינוך רפואי בבית הספר לרפואה ובאיגוד הכירורגים הישראלי, שבו הם גם לוקחים חלק פעיל בבית הספר האינטרנטי למתמחים בכירוגיה כללית שהוקם לאחרונה.

המחלקה וצוות המחלקה רואה תפקיד נכבד וחשוב בהוראת מתמחים בנושא כירורגיה כללית ובהוראת מתמחים ממקצועות כירורגים אחרים שמגיעים לרוטציות במחלקה. רוב בוגרי המחלקה ממשיכים לתת-התמחות בחו״ל ומשתבצים בתפקידים מובילים במחלקות שונות בארץ.