נגישות

המכון הוקם ב- 1998 במטרה לנצל הידע המודרני בחזית המדע לשם תרגום היכולות המדעיים לגישות טיפוליות גנטיות ותאיות. כדי לממש את החזון הזה המכון גדל והתפתח עם השנים ומונה כיום כשבעים חוקרים, חוקרות, טכנאים, טכנאיות, צוות אדמיניסטרטיבי, סטודנטים וסטודנטיות. במכון עשר קבוצות מחקר, שכל קבוצה מובלת ע"י ראש קבוצה.

פירות המחקרים התרגומיים הם:

חינוך למחקר: אנו מלמדים איך לשאול שאלה מדעית שתחילתה בתצפית קלינית וסופה אמצעי טיפולי או אמצעי אבחנתי חדש. איך מתרגמים שאלה רפואית דרך הקמת מודל מתאים ודרכו מגיעים להבנות מחקריות ומנגנוניות.

פרסומים מדעיים: בכדי לבצע מחקר משמעותי ואיכותי, עליו לעמוד בקריטריונים ביקורתיים החמורים ביותר. הדרך הנכונה לכך היא דרך פרסום מאמרים מדעיים שעוברים הערכה בלתי תלויה ואנונימית של מבקרים.

פטנטים: בכדי לתרגם המחקר לתרופות ודיאגנוסטיקה, אנו נדרשים ליצירת פטנטים. גם אלו צריכים לעמוד לביקורת מערכות, ביקורת לקבלתם כפטנטים מאושרים במדינות ויבשות שונות. במכון יצרנו במשך השנים עשרות פטנטים.

הקמת חברות הזנק: קיימות 2 דרכים להפיכת פטנט למוצר טיפולי או אבחנתי. דרך "רישוי" לחברה קיימת, או דרך הקמת חברת הזנק. אנו במהלך השנים הקמנו מספר חברות הזנק שאלו פתחו ועדיין מפתחות את תוצרי המחקר שלנו, על בסיס פטנטים, תרופות ואמצעי אבחון.

ייצור מוצרים של טיפול גנטי ותאי: במכון מתקן ליצור תרופות על בסיס תאי וגנטי. במשך השנים יצרנו כ- 50 מוצרים למטרות שונות מנגיפים מהונדסים, מולקולות גנטיות ועד תאים מהונדסים שעברו מודיפיקציות שונות. אנו מתקן הייצור היחיד בעולם בתוך בי"ח שקיבל אי פעם אישור רגולטורית ורישיון לייצר מוצרים בפאזה שלישית של ניסויים קליניים. ניסויים כאלו קורים במקביל בארץ ובעולם כעת.