נגישות

הטבות לבעלי ביטוח בריאות וביטוח משלים

הטבות לבעלי ביטוח בריאות וביטוח משלים

ביטוחי הבריאות בחברות הביטוח הפרטיות מאפשרים למטופלים לקבל שירות רפואי נרחב ומגוון ביותר, לרוב ללא השתתפות עצמית (תלוי פוליסת מבוטח).

ביטוח בריאות של חברות ביטוח נרכש באופן פרטני או קולקטיבי (דרך מקומות עבודה, או ע"י ארגונים ואיגודים גדולים).

צוות מוקד הניתוחים של השר"פ עומד לרשות המועמדים לניתוח, וישמח לסייע בבדיקות הזכאות הביטוחית ובהסדרת טופס ההתחייבות מול חברות הביטוח.

אנו ממליצים להיכנס לאתר "הר הביטוח" לביצוע בדיקה של כל סוגי הביטוחים שברשותכם (הבדיקה ללא תשלום) .

הטבות לבעלי ביטוח בריאות ומשלים

אנשים רבים מחזיקים היום בידם פוליסות ביטוח בריאות. המאפשרות בין היתר ליהנות משירותי שר"פ הדסה במימון חברת הביטוח, באופן מלא או חלקי.

מומלץ לקרוא בעיון את השורות הבאות, ולבדוק תמיד למה אתם זכאים בהתאם לפוליסה שבידכם.

בשנים האחרונות אנו עדים לפריחה בתחום ביטוחי הבריאות: ביטוחים פרטיים, המוצעים על ידי חברות ביטוח וביטוחים משלימים שמנהיגות קופות החולים.

התפתחות זו קשורה לעובדה שביטוח הבריאות הממלכתי מכסה רק פעולות רפואיות הכלולות בסל הבריאות מחד, ומאידך מבקשים פלחי אוכלוסייה גדלים והולכים שירותים מועדפים שמערכת הבריאות אינה אמורה לספקם.

ביטוחי הבריאות מציעים מגוון שירותים, שלא ניתן לקבלם במסגרת הכיסוי של קופות החולים. הבולטים בהם הם ניתוחים על ידי מנתח שנבחר על ידי החולה, השתלות בחו"ל, התייעצויות עם רופאים מומחים בתחומים שונים, ביטוח סיעודי ועוד.

ישנם הבדלים רבים בין הפוליסות השונות, ומומלץ ללמוד בעיון מה מציעה כל פוליסה. קיים הבדל גדול גם במחירים הנגבים על ידי החברות, במשך תקופת ההכשרה (תקופת המתנה הנדרשת לפני אישור זכאות לביטוח) ובקריטריונים לקבלה.

קיימות שלוש קבוצות ביטוח עיקריות: חוק בריאות ממלכתי, המבטיח כיסוי במסגרת "סל בריאות" לכל האוכלוסייה; "ביטוחים משלימים", המשווקים על ידי הקופות; ביטוחים "מסחריים" המשווקים על ידי חברות ביטוח. הטבלה שלהלן ממחישה את עיקרי ההבדלים בין התכניות:

מקור הטבלה: ברמלי - גרינברג ש., גרוס ר, "ביטוח בריאות משלים ומסחרי 1988", ג'וינט, מכון ברוקדייל, ירושלים

ביטוחי בריאות והדסה

תוך רצון להקל על ציבור הנזקקים להיעזר בשירותי שר"פ הדסה, הגיע בית החולים להסדרים עם רוב המבטחים, וניתן היום להגיע למנתח או רופא מומחה אחר בהדסה, וליהנות מכיסוי מלא או חלקי של הניתוח או הבדיקה שביצע.

מומלץ לבדוק האם ובאיזה מידה מכסה הביטוח שבידכם את עלות הטיפול.

הדסה כאן בשבילכם

שעות פעילותימים א' – ה' בין השעות: 9:00-19:00
טלפון נייד 050-6452379
טלפון נייד050-5454688
פקס 153506452379
דואר אלקטרוני[email protected]