נגישות

שיפור השירות וחווית המטופל במרכז הרפואי הדסה הוא מיעדיו המרכזיים של הארגון.

במהלך השנה המרכז הרפואי הדסה עורך סקר להערכת חווית המטופל ביחידות בית החולים. הסקר מקיף את כל יחידות בית החולים ומבוצע לאלפי מבקרים בארגון.

הסקר מבוצע באופן טלפוני ותוצאותיו ישוקפו להנהלת הדסה ויפורסמו באתר האינטרנט של המרכז הרפואי הדסה.

בשנים האחרונות מצטרפת הדסה למדינות המתקדמות בעולם המערבי בהן סקרים להערכת חווית המטופל נעשים ומתפרסמים כבשגרה.

הסקר הוא וולונטרי ואם נבחרת להשתתף בו פרטייך ישמשו את הסוקרים בלבד ותשובותיך תהיינה חסויות. המשוב שלך ייתן לנו מידע חשוב שיוביל לשיפור שירותי הבריאות לכולנו.

אם אינך מעוניין להשתתף בסקר ניתן לשלוח לנו דואר אלקטרוני עם פרטיך לכתובת: [email protected]

דעתך חשובה לנו!!!

תודה על שיתוף הפעולה,

הנהלת המרכזים הרפואיים של הדסה