נגישות

טיפול אנדווסקולרי של מפרצת במוח

הטיפול במפרצת במוח תוך שימוש בבלונים דווח כבר בתחילת שנות ה- 70 של המאה הקודמת. עם זאת, לאחר פיתוחם של הסלילים הנתיקים ב- 1991, נזנחה אופציית הטיפול בבלונים, והיא מוגבלת היום רק לשימוש במקרים נבחרים.

שיטת הטיפול באמצעות חסימה על ידי סלילים נתיקים כוללת החדרת מיקרו-קטטר בגישה טרנס-פמורלית, כלומר גישה דרך עורק הירך. משם מועבר הקטטר אל מערכת העורקים שבתוך הגולגולת, וישירות לתוך המפרצת במוח.

סלילים רכים מפלטינה מועברים אל תוך המפרצת ומנותקים עד שמגיעים לחסימה מלאה של המפרצת במוח. גישה זו עודנה מתפתחת ומתקדמת, ומעת לעת מוכנסים לשימוש סלילים שונים, מיקרוסטנטים (Microstents) וחומרי קרישה שונים.