נגישות

היחידה לקרישה

גוף האדם נמצא באיזון מתמיד בין קרישה לדמם. תאים וחלבונים שונים בדם מווסתים פעילות זאת, על מנת שבעת הצורך נוכל להתגבר על דמם או לחילופין על קריש דם.

עם זאת, יש מספר רב של הפרעות דמם או קרישיות יתר אשר עלולות להיווצר באופן פתאומי או סביב מצבים רפואיים שונים. ההערכה, הבירור והטיפול במצבים אלו נעשה בעזרת רופאי יחידת הקרישה באופן ישיר או בהיוועצות עמם.

יחידת הקרישה מהווה חלק מהמחלקה ההמטולוגית בהדסה וכוללת ארבעה רופאים ורופאות מומחים בהמטולוגיה ובקרישת הדם. רופאי היחידה מקיימים שמונה מרפאות קרישה שבועיות בבתי החולים של הדסה, מרפאות ייחודיות רב תחומיות הכוללות מרפאות לקרישה והריון (בשיתוף רופאים ראומטולוגים וגניקולוגים מומחים להריון בסיכון גבוה) בהדסה עין כרם והר הצופים, ומרפאת קרישה במתבגרות. קביעת תורים לכלל המרפאות מתבצעת דרך מרכז זימון תורים בהדסה.

רופאי היחידה מייעצים בנושאי קרישה ודמם למחלקות בתי החולים וחדרי המיון בכל ימי השבוע, ובנוסף משתתפים בישיבות צוות ובהוראה למתמחים במחלקות בית החולים. צוות יחידת הקרישה כולל גם יחידת מחקר קליני ובסיסי העוסקת בהנחיית חוקרים וסטודנטים לרפואה. פעילות מחקרית זו של יחידת הקרישה הביאה לפרסום מאמרים רבים בעיתונות הרפואית, ולהשתתפות היחידה במחקרים בינלאומיים בתחום הקרישה.

הדסה כאן בשבילכם

כתובתמכון שרת

מחלקה: קומה 2.

אשפוז יום קומה ת1.

משרדים ומרפאות קומה ת3.

שעות פעילותיש לוודא את שעות הפעילות במרכז לזימון תורים.
זימון תורים02-5842111