נגישות

מבקר.ת נכבד.ת

פנייה לחדר מיון כרוכה בתשלום בהתאם לכללי משרד הבריאות

עם סיום הטיפול נבקשך להסדיר את החוב תוך 14 ימים על ידי המצאת טופס התחייבות (טופס 17) מקופ"ח בה הינך מבוטח, טופס 119 מצה"ל עבור חיילים או על ידי תשלום לבית החולים.

בהתאם להנחיות המחייבות של משרד הבריאות תתקבל בהדסה התחייבות של קופ"ח, חברות ביטוח וכו' רק עד 120 יום ממועד קבלת הטיפול.

מעבר למועד זה יידרש המטופל לשלם בעצמו בגין הטיפול וייפתחו נגדו הליכי גבייה אישיים.

לידיעתך, ללא מכתב שחרור מבית החולים לא ניתן לקבל התחייבות מהגורם המבטח.

במקרה של תאונת עבודה:

עליך לפנות למעסיק על מנת לקבל טופס ב.ל. 250 (טופס הודעה של המעסיק על תאונת העבודה). טופס זה יש לשלוח לבית החולים.

במקרה של תאונת דרכים:

במידה ואינך מבוטח בקופ"ח או חייל, עליך לפנות למשטרת התנועה לצורך קבלת אישור משטרה.

למשלוח ההתחייבות, אישור המשטרה, טופס ב.ל. 250 (למטופלי עין כרם והר הצופים):

בדואר: מחלקת בקרת חובות בית חולים הדסה עין כרם ת.ד. 12000 מיקוד 9112001

בברכת החלמה מהירה

צוות משרד המיון

בית החולים האוניברסיטאי הדסה

הדסה כאן בשבילכם