נגישות

הבדיקה הינה בדיקה לא פולשנית המבוצעת לצורך אפיון של ממצאים שאינם תקינים בצילום חזה או סיטי של החזה. הבדיקה מאפשרת להעריך ולאפיין קיום של נוזלים בחלל בית החזה ואף מקנה את האפשרות לדגום ולנקז אותם בצורה מדויקת ומבוקרת. במקרים אלה מבוצע ניקור/ניקוז של בית החזה שהוא פעולה פולשנית. בדיקת על קול של בית החזה משמשת גם לבחינת התפקוד של שריר הסרעפת.