נגישות

הינה בדיקה פולשנית המבוצעת לצורך דגימת נגעים החשודים כגידוליים. הבדיקה מבוצעת לרוב בהרדמה מקומית ותחת הדמיה של סיטי או אולטרסאונד. היא מאפשרת קבלת רקמה לצורך אבחון ואפיון גנטי. ניתן לדגום נגעים בדופן החזה, בחלל החזה ובתוך הריאה. הבדיקה מבוצעת במסגרת אמבולטורית ותוצאות מתקבלות בטווח של ימים עד שבועות בודדים. לעיתים כרוכה הבדיקה בפגיעה ברקמת הריאה המתבטאת בדלף אויר ואז יש להתקין נקז חזה.