נגישות

ברוכים הבאים ל"קרבוט" של הדסה

לפני היפוך חשמלי של קצב הלב?

הדרכה למטופל.ת לפני היפוך חשמלי של קצב הלב

מהנסיון שלנו, מתעוררות שאלות רבות הקשורות לכל התהליך ומה עושים לפני היפוך חשמלי של קצב הלב?

הקרבוט שבנינו, יעניק לך את המידע באופן תמציתי, מדוייק וממוקד בכל שעות היממה,

ואם אתם צריכים הסבר אנושי מהצוות - תמצאי בצ'אט בוט את דרכי ההתקשרות איתנו

על מנת להתחיל בהדרכה יש להיכנס לקישור>>

הדרכה לפני היפוך חשמלי של קצב הלב