נגישות

הכשרת אחיות מחו"ל - FOR FOREIGN NURSES

אח/ות בישראל נדרש/ת להשכלה מקצועית אוניברסאלית, ובנוסף למידע הקשור לתפקודו/ה במערכת הבריאות בישראל.

בכדי ליצור התאמה זו למדינת ישראל, משרד הבריאות מאפשר לאח/ות שלמד/ה בחו"ל השתתפות ביחידת הלימוד "התאמת הידע למערכת הבריאות בישראל" בהיקף של 7 נ"ז - 98 שעות לימוד.

פתיחת התכנית מתבצעת פעמיים בשנה, לקראת שני מועדי הבחינה הממשלתית – באפריל ובספטמבר.

התכנית כוללת לפחות שתי פגישות בנות 3 שעות כל אחת בבית הספר לסיעוד בהדסה עין כרם.

נושאי הקורס:

מבנה מערכת הבריאות בישראל

חוק תקנות ונהלים

תפקוד האחות במצבי חרום

תרגול החייאה בסיסית

חשבון מקצועי

בסיום הקורס נערכות שתי בחינות:

בחינה בחשבון מקצועי.

בחינה בנושאים: מבנה מערכת הבריאות בישראל, חוק תקנות ונהלים, תפקוד האחות במצבי חרום.

בסיום התוכנית ישלח אישור למינהל הסיעוד במשרד הבריאות.

תנאי קבלה

זכאות להשתתף בתכנית נקבעת באופן בלעדי על ידי מינהל הסיעוד במשרד הבריאות.

בית הספר לסיעוד מקבל תלמידים על סמך מכתב הפניה ממינהל הסיעוד בלבד. עם קבלת מכתב הפניה יש ליצור קשר עם מזכירות בית הספר לסיעוד.

פרטים נוספים

באתר האינטרנט של מחלקת הסמכה במינהל הסיעוד

או במייל: [email protected]